ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

แต่งตั้งให้ข้าราชการ อาจารย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการรองรับประเมินหลักสูตร (Thai Qualifications Register : TQR) ประจำปีการศึกษา 2561”

Show simple item record

dc.contributor.author แต่งตั้งให้ข้าราชการ อาจารย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการรองรับประเมินหลักสูตร (Thai Qualifications Register : TQR) ประจำปีการศึกษา 2561” en_US
dc.date.accessioned 2019-05-02T04:10:41Z
dc.date.available 2019-05-02T04:10:41Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4632
dc.description แต่งตั้งให้ข้าราชการ อาจารย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการรองรับประเมินหลักสูตร (Thai Qualifications Register : TQR) ประจำปีการศึกษา 2561” en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject แต่งตั้งให้ข้าราชการ อาจารย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ en_US
dc.title แต่งตั้งให้ข้าราชการ อาจารย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการรองรับประเมินหลักสูตร (Thai Qualifications Register : TQR) ประจำปีการศึกษา 2561” en_US
dc.title.alternative (Thai Qualifications Register : TQR) en_US
dc.type Form document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics