ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ประชาสัมพันธ์ #เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัยโครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษา (#โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.date.accessioned 2019-01-20T06:16:14Z
dc.date.available 2019-01-20T06:16:14Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4603
dc.description ประชาสัมพันธ์ #เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัยโครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษา (#โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ประชาสัมพันธ์ #เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัยโครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษา (#โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ en_US
dc.title ประชาสัมพันธ์ #เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัยโครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษา (#โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ en_US
dc.title.alternative ประชาสัมพันธ์ #เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัยโครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษา (#โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ en_US
dc.type Form document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account