ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ทางเลือกสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตอน “การออกกำลังกายแบบ HIIT Workout”

Show simple item record

dc.contributor.author วิศรุต ศรีแก้ว
dc.date.accessioned 2018-09-26T05:21:05Z
dc.date.available 2018-09-26T05:21:05Z
dc.date.issued 61-07-01
dc.identifier.citation วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) en_US
dc.identifier.issn 1906-4713
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4358
dc.description.abstract การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา โดยการมีสุขภาพที่ดีมิได้หมายความเพียงแต่การไม่เจ็บป่วยหรือปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น หากยังครอบคลุมถึงการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจ อารมณ์ และสังคม อีกทั้งยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น คนส่วนใหญ่สนใจกับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่า ส่งผลให้พฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป ละเลยการออกกำลังกายประจำวัน ขาดการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ขาดความสนใจต่อสุขภาพตัวเองทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถป้องกันหรือลดอุบัติการณ์ได้โดยการที่เราใส่ใจดูแลตัวเอง และหันมาทำกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลังกายจะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดทำงานได้ดี ป้องกันโรคหัวใจ โรคความดันโลหิต มีภูมิต้านทานของร่างกายดีขึ้น และป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคข้อเสื่อม ช่วยในการควบคุมน้ำหนัก การทรงตัว และทำให้เคลื่อนไหวคล่องแคล่วขึ้น ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงาน ได้ดีขึ้น ช่วยลดความเครียด และทำให้การนอนหลับพักผ่อนดีขึ้น ปัจจุบันการออกกำลังกายมีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล เช่น การวิ่ง การปั่นจักรยาน การว่ายน้ำ สปอร์ตคลับ หรือฟิตเนส และมีกลุ่มคนจำนวนน้อยที่จะเลือกออกกำลังกายแบบ HIIT เข้ามาใช้ เนื่องจากการไม่เข้าใจในขั้นตอน วิธีการฝึก การคิดโปรแกรมตลอดจนการเตรียมตัวที่ดีก่อนออกกำลังกาย ในบทความฉบับนี้จะขอเสนอหลักการสำคัญของการออกกำลังกายแบบ HIIT Workout เพื่อให้ผู้อ่านและผู้ที่รักสุขภาพได้รู้จัก เข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การออกกำลังกาย HIIT Workout การลดน้ำหนัก Weight Loss เร็ว ยืดหยุ่น และสนุกสนาน Fast, Flexible, and Fun ลดไขมัน ไม่ลดกล้ามเนื้อ Lose Fat, Not Muscle en_US
dc.title ทางเลือกสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตอน “การออกกำลังกายแบบ HIIT Workout” en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account