ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ บริหารอีสานสัมพันธ์ . ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ en_US
dc.date.accessioned 2018-09-23T04:25:15Z
dc.date.available 2018-09-23T04:25:15Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4348
dc.description ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ บริหารอีสานสัมพันธ์ . ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ บริหารอีสานสัมพันธ์ . ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม en_US
dc.title ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ บริหารอีสานสัมพันธ์ . ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม en_US
dc.title.alternative ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ บริหารอีสานสัมพันธ์ . ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม en_US
dc.type Form document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account