ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Subject "การจัดการเรียนรู้"

Browsing บทความ (Articles) by Subject "การจัดการเรียนรู้"

Sort by: Order: Results:

  • สานนท์, ด่านภักดี; เดือนเพ็ญพร, ชัยภักดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016-11-24)
    การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ 3) ...
  • สานนท์, ด่านภักดี; เดือนเพ็ญพร, ชัยภักดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016-11-24)
    การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ 3) ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account