ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

สะเต็มกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

Show simple item record

dc.contributor.author สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ en_US
dc.date.accessioned 2018-01-24T03:00:12Z
dc.date.available 2018-01-24T03:00:12Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/3689
dc.description สะเต็มกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.วราลี โกศัย หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขาฯ จัดโครงการบริการวิชาการ “สะเต็มกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการเรื่อง “สะเต็มกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย” ให้กับครูปฐมวัย ศิษย์เก่า ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจด้านการศึกษาปฐมวัย จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้นำความรู้จากการอบรมและการจัดการเรียนการสอนมาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไปในอนาคต ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกท่านเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งดำเนินการจัดโครงการในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject สะเต็มกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย en_US
dc.title สะเต็มกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย en_US
dc.title.alternative สะเต็มกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย en_US
dc.type Form document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics