ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "wanida3403@hotmail.com"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "wanida3403@hotmail.com"

Sort by: Order: Results:

  • บุญล้อม, วรากรณ์; เสาวพันธ์, วิศรุศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2017-12-24)
    การขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าพันธุ์พื้นเมืองโดยการผ่าหน่อ เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ผลิตต้นให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น ก่อนน้าต้นไปปลูกในดินการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการผาหน่อกล้วยน้ำว้าพันธุ์พื้นเมืองที่เหมาะ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account