ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author นันทนา, คงนันทะ
dc.contributor.author กิตติศักดิ์, นามวิชา
dc.date.accessioned 2018-01-03T12:24:43Z
dc.date.available 2018-01-03T12:24:43Z
dc.date.issued 2551-12-31
dc.identifier.citation วารสารวิจัยและพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม ) 2551. en_US
dc.identifier.issn 1908-1641
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/3468
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject โรคเอดส์, สุขภาพ en_US
dc.title ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics