ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

สำรวจภาวะการมีงานทำ และความพึงพอใจการใช้บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2559

Show simple item record

dc.contributor.author นายพิชิต วันดี
dc.date.accessioned 2017-09-22T04:06:19Z
dc.date.available 2017-09-22T04:06:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2253
dc.description.abstract บทคัดย่อ en_US
dc.description.sponsorship Faculty of Science Buriram Rajabhat University en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต en_US
dc.title สำรวจภาวะการมีงานทำ และความพึงพอใจการใช้บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2559 en_US
dc.title.alternative Conditions of Employment and the Employer's Satisfaction,Department of Information Technology,Faculty of Science at Buriram Rajabhat University on the 2016 Academic Year en_US
dc.type Research en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics