ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

คุณภาพของแป้งมันสำปะหลังออกเทนิลซัคซิเนตจากแป้งที่ถูกย่อยด้วยเอนไซน์และการประยุกต์ใช้ทดแทนไขมันในน้ำสลัด

Show simple item record

dc.contributor.author ภาวิณี ศิลาเกษ
dc.date.accessioned 2017-09-22T02:26:07Z
dc.date.available 2017-09-22T02:26:07Z
dc.date.issued 2517-01-01
dc.identifier.citation วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา BURAPHA SCIENCE JOURNAL ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 en_US
dc.identifier.isbn 2351-0781
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2245
dc.description.abstract บทคัดย่อ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject แป้งมัน en_US
dc.title คุณภาพของแป้งมันสำปะหลังออกเทนิลซัคซิเนตจากแป้งที่ถูกย่อยด้วยเอนไซน์และการประยุกต์ใช้ทดแทนไขมันในน้ำสลัด en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account