ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ

Show simple item record

dc.contributor.author นงลักษณ์, ทองศรี
dc.contributor.author จันทิราพร, ศิรินนท์
dc.contributor.author พิสมัย, ประชานันท์
dc.contributor.author นลินทิพย์, พิมพ์กลัด
dc.contributor.author อัจฉรา, หลาวทอง
dc.contributor.author จุตุพร, จันทารัมย์
dc.contributor.author ฤทัยภัทร, ให้ศิริกุล
dc.date.accessioned 2017-09-19T03:46:34Z
dc.date.available 2017-09-19T03:46:34Z
dc.date.issued 2017-01-01
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2151
dc.description.abstract บทคัดย่อ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ en_US
dc.type Research en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics