ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวืชาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author นงลักญณ์, ทองศรี
dc.contributor.author จันทิราพร, ศิรินนท์
dc.contributor.author พิสมัย, ประชานันท์
dc.contributor.author นลินทิพย์, พิมพ์กลัด
dc.contributor.author อัจฉรา, หลาวทอง
dc.contributor.author จุตุพร, จันทารัมย์
dc.date.accessioned 2017-09-18T09:05:00Z
dc.date.available 2017-09-18T09:05:00Z
dc.date.issued 2016-01-01
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2134
dc.description.abstract บทคัดย่อ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวืชาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.type Research en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics