ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ by Author "zagon.bb@bru.ac.th"

Browsing สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ by Author "zagon.bb@bru.ac.th"

Sort by: Order: Results:

  • ณัฐพงศ์, เงางาม; สกรณ์, บุษบง; Bussabong, Zagon (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2021-04-04)
    การพัฒนาระบบทำความเย็นพร้อมแอปพลิเคชันสำหรับการปลูกพืชไม้น้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเย็นให้กับน้ำที่ ใช้ในการปลูกพืชไม้น้ำ โดยใช้แผ่นเพลเทียร์ ในการทำความเย็นน้ำและระบายความร้อนของแผ่นเพลเทียร์ด้วยฮีทซิงค์ชุด อุปกรณ์ ...
  • บุษบง, สกรณ์; จอสูงเนิน, วราวุธ; ตลับทอง, อมรเพชร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2020-03-12)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาชุดควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยเทคโนโลยี IoT โดยแสดงค่าในแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ สถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เกษตรกรที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เข้าถึงข้อม ...
  • บุษบง, สกรณ์; จอสูงเนิน, วราวุธ; ไชยสูงเนิน, ธนากร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2020-03-12)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเกมให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ 2) ประเมินประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Game Maker Hunter Soul 3) ประเมินความพึงพอใจการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Game Maker Hunter Soul ...
  • Bussabong, Zagon (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account