ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing ภาควิชาวิทยาศาสตร์ by Author "Jaroenram, Suchat"

Browsing ภาควิชาวิทยาศาสตร์ by Author "Jaroenram, Suchat"

Sort by: Order: Results:

  • Jantanan, Wichayaporn; Nuadthaisong, Kodchakorn; Jaroenram, Suchat (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2021-02-26)
    ในบทความวิจัยนี ้ศึกษาแนวคิดของ แกมมากึ่งกรุปอันดับที่บรรจุฐานสองด้าน โดยจะศึกษาคล้ายกับแนวคิดของ แกมมากึ่งกรุปที่บรรจฐุ านสองด้าน ซงึ่ ธวชั ช่างผสั และ พิสทิธิ์ค ามลู ได้ท าการศึกษาในปี ค.ศ. 2018 นอกจากนี ้ เรายังพิสูจน์ ว่าทุก ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account