ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

แทนนิน สารจากธรรมชาติสู่การเป็นสารช่วยให้ติดสีของผ้าภูอัคนี ณ หมู่บ้านเจริญสุข อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author ชุลีกานต์ สายเนตร
dc.date.accessioned 2017-09-11T03:58:04Z
dc.date.available 2017-09-11T03:58:04Z
dc.date.issued 2018-01-08
dc.identifier.citation วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 หน้า 67-76 en_US
dc.identifier.issn 1906-4713
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/1168
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject Tannin en_US
dc.title แทนนิน สารจากธรรมชาติสู่การเป็นสารช่วยให้ติดสีของผ้าภูอัคนี ณ หมู่บ้านเจริญสุข อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Tannin the Natural Mordant for Phu-Ak-nee Fabric of Charoensook Village, Chaloem Prakiat Distric, Buriram Province en_US
dc.type Article en_US
dc.journal.namejournal วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.journal.namejournal วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account