ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การชักนาให้เกิดพอลิพลอยด์ในพืชด้วยสารโคลชิซีน

Show simple item record

dc.contributor.author อลงกลด แทนออมทอง, สราวุธ แก้วศรี
dc.date.accessioned 2017-09-11T03:46:10Z
dc.date.available 2017-09-11T03:46:10Z
dc.date.issued 2018-01-08
dc.identifier.citation วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 หน้า 1-12 en_US
dc.identifier.issn 1906-4713
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/1161
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject สารโคลชิซีน en_US
dc.title การชักนาให้เกิดพอลิพลอยด์ในพืชด้วยสารโคลชิซีน en_US
dc.title.alternative Induction of Polyploidy in Plants with Colchicine en_US
dc.type Research en_US
dc.journal.namejournal วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account