ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing by Subject "Chatbot, Line Bot, Office Of Agriculture"

Browsing by Subject "Chatbot, Line Bot, Office Of Agriculture"

Sort by: Order: Results:

  • วรรณตรง, ณปภัช (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2022-03-18)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบแชทบอทสำหรับสำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 2) เพื่อพัฒนาแชทบอทสำหรับสำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานแชทบอทสำหรับสำนักงานเกษต ...