ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Subject "metaphor, ontological metaphor, entity and substance metaphor, container metaphor"

Browsing บทความ (Articles) by Subject "metaphor, ontological metaphor, entity and substance metaphor, container metaphor"

Sort by: Order: Results:

  • ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016)
    บทคัดย่อ บทความนี้มุ่งนำเสนออุปลักษณ์เชิงรูปธรรม (ontological metaphor) ที่ปรากฏในภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดของเลคอฟฟ์และจอนห์สัน (Lakoff and Johnson, 1980) เรื่อง “อุปลักษณ์วัตถุ-สสาร” (entity ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account