ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Subject "ปริศนาร้อยกรองผะหมี, ภาษาไทย, ความคิดเชื่อมโยง"

Browsing บทความ (Articles) by Subject "ปริศนาร้อยกรองผะหมี, ภาษาไทย, ความคิดเชื่อมโยง"

Sort by: Order: Results:

  • สินทรัพย์ ยืนยาว; ปาลิตา ผลประดับเพช็ชร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-06)
    การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อส่งเสริมการคิดเชื่อมโยงทาง ภาษา ด้วยปริศนาร้อยกรองผะหมีที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการคิดเชื่อมโยงทางภาษาก่อนและหลังได้รับการพัฒนาด้วย ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account