ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences) by Author "darabkk@gmail.com"

Browsing คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences) by Author "darabkk@gmail.com"

Sort by: Order: Results:

  • ธิติ ศรีใหญ่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2014-07)
    การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจำแนก ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account