ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

งานกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

Show simple item record

dc.contributor.advisor ดร.รชต อุบลเลิศ en_US
dc.contributor.author รัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชา
dc.date.accessioned 2023-02-15T13:40:30Z
dc.date.available 2023-02-15T13:40:30Z
dc.date.issued 2565
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8480
dc.description.abstract นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นำเสนองานกลุ่มในรายวิชา "ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title งานกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics