ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

มนุษยสังคมสาร (มสส.) ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2565): พฤษภาคม - สิงหาคม

Show simple item record

dc.contributor.author มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned 2023-02-03T08:25:55Z
dc.date.available 2023-02-03T08:25:55Z
dc.date.issued 2022-05-30
dc.identifier.citation มนุยษสังคมสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2565): พฤษภาคม - สิงหาคม en_US
dc.identifier.issn 2673-0243 (Print)
dc.identifier.issn 2774-1451 (Online)
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8469
dc.description.abstract เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่วารสารวิชาการ “มนุยษสังคมสาร” ได้รับการพิจารณาให้จัดอยู่ในวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI “วารสารกลุ่มที่ 1 (TCI Tier 1)” จากการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ซึ่งผลประเมินคุณภาพวารสารนี้ จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ผลการประเมินนี้สร้างขวัญกำลังให้กองบรรณาธิการและคณะทำงานของ “มนุษยสังคมสาร” ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์งานวารสารนี้ให้ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาการที่สูงขึ้นต่อไป และขอถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้พิชญพิจารณ์บทความ ผู้นิพนธ์ และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านในการผลักดัน “มนุษยสังคมสาร” ให้ขึ้นสู่วารสารกลุ่มที่ 1 ในครั้งนี้ “มนุษยสังคมสาร” ฉบับนี้มีบทความที่ผ่านการพิชญพิจารย์ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหลากหลายสถาบัน ทั้งหมดจำนวน 10 บทความ โดยเป็นบทความวิชาการ 1 บทความและเป็นบทความวิจัย 9 บทความ ทุกบทความได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์แล้ว ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความซ้ำซ้อนไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตฐานการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานวิชาการ ภาพปกของวารสารฉบับนี้ได้นำมาจาก 2 บทความวิจัย ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้นิพนธ์บทความแล้ว คือ บทความเรื่อง “แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต” และ บทความเรื่อง “พิธีกรรมและความเชื่อในการแสดงรำสวดของคณะอรชุน ลูกสุนทรภู่ จังหวัดระยอง: พิธีกรรมและความเชื่อในการแสดง” กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความประจำฉบับที่ 2 ปีที่ 20 ที่ได้พิชญพิจารณ์ทั้ง 10 บทความจนได้มาตรฐานทางวิชาการ และขอขอบคุณผู้นิพนธ์บทความจากหลากหลายสถาบันที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความไว้วางใจจากนักวิจัยและนักวิชาการส่งบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ครอบคลุม 3 กลุ่มสาขาวิชา (Subject areas) คือ 1) Arts and Humanities, 2) Economics, Econometrics and Finance, 3) Social Sciences เพื่อมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” เหมือนเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม บรรณาธิการ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject มนุษยสังคมสาร (มสส.) ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2565): พฤษภาคม - สิงหาคม en_US
dc.subject Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) Vol. 20 No. 2 (2565): May - August en_US
dc.title มนุษยสังคมสาร (มสส.) ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2565): พฤษภาคม - สิงหาคม en_US
dc.title.alternative Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) Vol. 20 No. 2 (2565): May - August en_US
dc.title.alternative Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) Vol. 20 No. 2 (2565): May - August en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor jhusoc@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics