ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ชุดกิจกรรมพัฒนาสมองแบบผสมผสานภูมิปัญญาชุมชนต่อการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ชุมชนตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author ชัยวงศ์, ณรงค์กร
dc.contributor.author มณีพันธ์, ณิชาภัทร
dc.date.accessioned 2022-09-13T15:17:39Z
dc.date.available 2022-09-13T15:17:39Z
dc.date.issued 2022-05
dc.identifier.citation ณรงค์กร ชัยวงศ์ ณิชาภัทร มณีพันธ์ ปัณณทัต บนขุนทด และ กัญปะนา ภาพยนตร์. (2565). ชุดกิจกรรมพัฒนาสมองแบบผสมผสานภูมิปัญญาชุมชนต่อการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ชุมชนตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารการแพทย"โรงพยาบาลอุดรธานี, 30(2): 225-238 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8387
dc.description.abstract This research is a research and development aimed to develop a set of activities of brain training combines community wisdom to prevention of dementia in the elderly people in the municipality of Chum Het, Buriram province. The research was conducted in 4 steps as follows: Step 1: study and analyze the phenomena of the elderly with dementia in Chum Het municipality. The sample consisted of 258 elderly people in Chum Het Municipality. The research instrument was general inquiry form and the Thai Mental State Examination (TMSE). Data were analyzed using basic statistics. Step 2: develop a set of activities of brain training combines community wisdom. The sample group representing 3 groups of network members, totaling 29 people who attended the group discussion meeting, and using the data to fuse into a draft of the set of activity. Step 3: check and confirm set of activities of brain training combines community wisdom by 5 experts. Analyzed data using basic statistics and content analysis. Step 4: experimental and evaluate the set of activities of brain training combines community wisdom. Sample group were 30 elderly people with mild cognitive impairment (MCI). The research instrument consisted of 1) set of activities of Brain training combines community wisdom 2) satisfaction assessment questionnaire 3) TMSE. Analyzed data using basic statistics and T-test statistical. The results showed that: 1) Current condition of the elderly with dementia in Chum Het municipality, Buriram province found that the elderly people with Mild Cognitive Impairment 16.60%, suspected dementia 6.60%, most of them had lack of knowledge of dementia in the elderly 94.18%, and underlying risk factor for dementia 69.40% 2) set of activities of brain training combines community wisdom to prevention of dementia in the elderly consists of 8 sub-activities: (1) building relationships between members and recreation(2) building awareness of dementia (3) drawing map and family maps (4) brain exercises (5) exercise table 9 channels for folk songs with community gestures (6) take off the word puzzle of PA-YHA and guess the aphorism (7) Math games (8) folk tales for fun and fun in folk games. The model of activities to prevent dementia problems among the elderly people in the community consisted of (1) screening and evaluating dementia in the elderly people (2) health educating about dementia with people in the community (3) brain stimulating by using set of activities of brain training (4) supporting system for dementia care (5) implementation of the elderly care guidelines to prevent dementia problems 3) The results of the review and confirmation of the draft brain development activities that combine community wisdom be appropriate possibility and the overall usefulness was at the highest level with a mean of 4.70 (SD = 0.50) 4) After experimenting, the sample group had a statistically significantly higher mean score on the Thai Mental State Examination than before at p<0.001 level, The overall satisfied brain training activities that combine community wisdom program at the highest level at 4.61 (SD = 0.49). en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ชุดกิจกรรม, พัฒนาสมอง, ภูมิปัญญาชุมชน, ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ en_US
dc.title ชุดกิจกรรมพัฒนาสมองแบบผสมผสานภูมิปัญญาชุมชนต่อการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ชุมชนตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Brain Training Activities Combine Community Wisdom on the Prevention of Dementia in the Elderly People. Case Study: Chum Het Sub-district, Buriram Province en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor ืnarongkorn.cha@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics