ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนลำนางรอง

Show simple item record

dc.contributor.advisor รองศาสตราจารย์สมบัติ ประจญศานต en_US
dc.contributor.author จิราภรณ์, ทะนวนรัมย์
dc.date.accessioned 2021-11-24T02:35:02Z
dc.date.available 2021-11-24T02:35:02Z
dc.date.issued 2563
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8013
dc.description วิทยานิพนธ์ (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, (2563) en_US
dc.description.abstract ปัจจุบันการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนกักเก็บน้ำ และในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีการ รณรงค์ในการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งภาครัฐและเอกชน เขื่อนกักเก็บน้ำเป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนา มาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพราะเป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงามที่เต็มไปด้วย น้ำ ต้นไม้ ป่า เขา มี สภาพภูมิทัศน์ที่เป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก และปัจจุบันผู้คนนิยมไปพักผ่อนในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติแบบ นี้ เพื่อพัฒนาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยว งานวิจัยฉบับนี้จึงได้จัดทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และความเป็นไปได้ของโครงการ โดยจะเป็น โครงการที่มุ่งเน้นจะพัฒนาภูมิทัศน์ให้เหมาะกับสถานที่ท่องเที่ยว และการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติของ ระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อมูลในงานวิจัยฉบับนี้กล่าวถึงความเป็นมาที่จัดทำโครงการ วัตถุประสงค์ และแนวทางความเป็นไปได้ด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีข้อมูลบางส่วนที่เป็น เพียงข้อมูลอ้างอิง ซึ่งนำมาประกอบในการจัดทำ en_US
dc.description.sponsorship Buriram Ratjabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนลำนางรอง en_US
dc.title.alternative LANDSKAPE IMPROVEMENT DESIGN PROJECT IN LAM NANG RONG DAM TOURIST SITE en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics