ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของบัณฑิตด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.advisor ผศ. ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย en_US
dc.contributor.author สีเหลือง, ณัฏฐวรรธน์
dc.date.accessioned 2021-03-18T10:25:55Z
dc.date.available 2021-03-18T10:25:55Z
dc.date.issued 2020-10-10
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7390
dc.description.abstract ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของบัณฑิตด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของบัณฑิตด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และ 2) พัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของบัณฑิตด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มีการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษาพีเอชพี จาวาสคลิปต์ ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล Bootstrap และเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีที่เข้ามาช่วยใน การอำนวยความสะดวกในการเช็คชื่อบัณฑิตเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประกอบด้วย Tag RFID MIFARE M1 ย่านความถี่ 13.56 MHz มาช่วยยืนยันการเช็คชื่อของบัณฑิตในแต่ละวัน และ RFID USB Reader แบบ USB ย่านความถี่ 13.56 MHz ที่นำมาเป็นเครื่องอ่านบัตรที่จะให้บัณฑิตมาสแกนบัตร บัณฑิตจะติดแท็กไว้ที่ตัว และเดินผ่านเครื่องอ่านที่ติดตั้งไว้ที่หน้าประตู เครื่องอ่านจะอ่านค่าจากบัตรบัณฑิตแล้วทำการบันทึกข้อมูลผู้ที่เข้ามาซ้อมไว้ที่ฐานข้อมูล ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบพบว่า การนำเอาเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีเข้ามาช่วยในการเช็คชื่อบัณฑิตนั้นทำให้การเช็คชื่อบัณฑิตที่มีจำนวนมากเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ช่วยให้ผู้ตรวจสอบรายชื่อทำการเช็คชื่อบัณฑิตได้เร็วขึ้นอีกทั้งระบบยังช่วยคัดรายชื่อบัณฑิตคนที่ขาด ป่วย สภาพร่างกายไม่พร้อม และคัดรายชื่อผู้ที่ขาดซ้อมจนหมดสิทธิ์รับปริญญาบัตรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และบัณฑิตยังสามารถตรวจสอบสถานะการเข้าซ้อมของตนเองได้จากระบบ ซึ่งการทำงานของระบบจะช่วยให้การจัดการข้อมูลในการเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี en_US
dc.title ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของบัณฑิตด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative The Participation of Graduates Activity Checking System Using RFID A Case study of Buriram Rajabhat University en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.contributor.emailauthor natthawat.see@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics