ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาและสร้างนวัตกรรมที่ใช้แก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง คณิตศาสตร์ในสาระจานวนและการดาเนินการของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Show simple item record

dc.contributor.author เฉลิมวุฒิ คำเมือง
dc.contributor.author Comemuang, Chalermwut
dc.date.accessioned 2020-09-16T07:17:13Z
dc.date.available 2020-09-16T07:17:13Z
dc.date.issued 2560-07-06
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7133
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ en_US
dc.subject การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ en_US
dc.subject บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง จิปาถะระบบจำนวน en_US
dc.title การศึกษาและสร้างนวัตกรรมที่ใช้แก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง คณิตศาสตร์ในสาระจานวนและการดาเนินการของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง en_US
dc.title.alternative A Study and Innovate to correct the Mathematics Misconception In “Number and Operation Strands” of the mathematic Students in the Lower Northeastern Part of Thailand. en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor chaluemwut.km@bru.ac.th en_US
dc.contributor.emailauthor lek.cha@gmail.com en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics