ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาเครื่องลดความชื่นข้าวเปลือกอัตโนมัติ

Show simple item record

dc.contributor.advisor ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี ม้าแก้ว en_US
dc.contributor.advisor อาจารย์ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา en_US
dc.contributor.author กิตติพงศ์, บุญเรือง
dc.contributor.author ทักษิน, ธิธรรมมา
dc.contributor.author พิษณุ, เปกรัมย์
dc.contributor.author รณกร, ชนะประโคน
dc.date.accessioned 2020-08-06T02:08:27Z
dc.date.available 2020-08-06T02:08:27Z
dc.date.issued 2559
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6704
dc.description วท.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ , 2559 en_US
dc.description.abstract ปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนาเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกอัตโนมัตินี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบอัตโนมัติเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบอัตโนมัติ เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกอัตโนมัติสามารถลดความชื้นข้าวเปลือกจาก 19-28 % ให้เหลือ 12-14 % โดยมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นภายในตัวเครื่องซึ่งเป็นตัวสั่งเลือกการทำงานที่มีอยู่ 4 ระดับ ผลการทดสอบที่ข้าวเปลือก 140 กิโลกรัมพบว่าระดับความชื้น 19-20 % ความชื้นหลังลดที่ได้ 12.2-12.6 % ใช้เวลาในการลดความชื้น 54.30 นาที ใช้พลังงาน 3.73 kwh ที่ระดับความชื้น 21-22 % ความชื้นหลังลดที่ได้ 12.1-12.6 % ใช้เวลาในการลดความชื้น 56.37 นาที ใช้พลังงาน 4.11 kwh ที่ระดับความชื้น 26-26 % ความชื้นหลังลดที่ได้ 12.2 - 13.4 % ใช้เวลาในการลดความชื้น 58.52 นาที ใช้พลังงาน 4.49 kwh ที่ระดับความชื้น 27-28 % ความชื้นหลังลดที่ได้ 12.2 – 12.7 % ใช้เวลาในการลดความชื้น 59.58 นาที ใช้พลังงาน 4.61 kwh อัตราเร็วในการลดความชื้นข้าวเปลือกได้ 157.4 กิโลกรัม/ชั่วโมง ถังบรรจุสูงสุด 140 กิโลกรัม มีต้นทุนในการสร้าง 23,505 บาท การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องพบว่าประสิทธิภาพของเครื่องนี้ดีกว่าเครื่องอื่นๆ ในด้าน การทำงานเป็นอัตโนมัติ อัตราเร็วในการลดความชื้น ความสามารถในการลดความชื้น มีจอแสดงผลการทำงาน การใช้พลังงานไฟฟ้า และระบบความปลอดภัย แต่ยังมีข้อที่ด้อยกว่า เครื่องอื่นๆ ในด้าน ราคา และการขนย้าย en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title การพัฒนาเครื่องลดความชื่นข้าวเปลือกอัตโนมัติ en_US
dc.title.alternative Development Automatic Paddy Drying Machine en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics