ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การวิเคราะห์ปัจจัยผู้บริโภคที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์จากดักแด้ไหม ของชุมชนบ้านหัวสะพาน ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics