ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนของชมัยภร แสงกระจ่าง

Show simple item record

dc.contributor.author Namhiran, Uphawan
dc.date.accessioned 2020-03-19T08:29:18Z
dc.date.available 2020-03-19T08:29:18Z
dc.date.issued 2018-12-17
dc.identifier.citation วารสารวิชาการ วิวิธวรรณสาร. 3(1) : 55-78. en_US
dc.identifier.issn 2672-9458
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5955
dc.description.abstract Abstract This research aimed to study of idea, behavior, social response of Thai youth taking from five stories of youth literatures of Chamaiphon Saengkrachang, namely, the girl of the night, the morale of the monk, the big glasses Grandpa, the cracked glasses grandpa and the grandma on the condo. The results of the study of five stories of the youth literature of Chaimaiphon Saengkrachang reflected the issues as follows: 1) In terms of idea and behavior, it is found that the author portrayed the characters with different ages such as physical characteristics, thoughts, behaviors, including emotional and psychological development. Due to the different age of the characters, the elderly characters who experienced the world and realized the life, acted as a guide to teach children or youth characters to have better attitudes, ideas and behaviors. 2) In Social Responsibility, there were four important issues: life and Dharma, differences between ages and views of the world, using online media and technology, education and learning. The results of the case study of youth literature showed the idea, behavior, social response of Thai youth affected the understanding of life and society at present because the literature was a reflection of society Youth literature being studied, which encouraged readers to consider themselves around and realized the quick change in the situation of society en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject idea, behavior, social response, Youth literature ความคิด พฤติกรรม การตอบสนองสังคม วรรณกรรมเยาวชน en_US
dc.title การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนของชมัยภร แสงกระจ่าง en_US
dc.title.alternative A case Study of Youth literature of Chamaiphon Saengkrachang en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor uphawan.nh@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics