ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

บุคลิกภ่าพและมนุษยสัมพันธ์ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

Show simple item record

dc.contributor.author ชนินาถ, ทิพย์อักษร
dc.date.accessioned 2020-03-08T07:25:49Z
dc.date.available 2020-03-08T07:25:49Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5926
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject บุคลิกภาพ en_US
dc.title บุคลิกภ่าพและมนุษยสัมพันธ์ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ en_US
dc.type Teaching Documents en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics