ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

Show simple item record

dc.contributor.advisor อาจารย์ภูริชญ์ งามคง en_US
dc.contributor.advisor อาจารย์กิ่งกาญจน์ สระบัว en_US
dc.contributor.author มนตรี, ศรีเลิศ
dc.contributor.author วานิช, แสงสุด
dc.contributor.author วุฒินันท์, กริมรัมย์
dc.date.accessioned 2019-10-16T07:50:36Z
dc.date.available 2019-10-16T07:50:36Z
dc.date.issued 2558
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5771
dc.description วท.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,2558 en_US
dc.description.abstract ปริญญานิพนธ์เรื่องชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มีวัตถุประสงค์เพื่อ.1).เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง.2).เพื่อทดสอบการทำงานของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจากการดำเนินการได้ออกแบบและสร้างชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจำนวน 2 วงจร 1.วงจรขับเกตไดร์ 2.วงจร 4 ควอดแดรนท์ คณะผู้จัดทำได้นำวงจรสร้างสัญญาณพัลส์ PWM (Pulse width modulation) จากต้นแบบรถไฟฟ้าขนาดเล็กมาต่อร่วมเข้ากับวงจรทั้งสองชุดเพื่อให้วงจรสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ จากการทดสอบการทำงานของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนี้พบว่าวงจรทั้งหมด 3 วงจร สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ และจากที่ได้นำชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไปใช้งานจริงก็พบว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบของการขับเคลื่อนเดินหน้า – ถอยหลัง การทดสอบความเร็วสูงสุดของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกับต้นแบบรถไฟฟ้าขนาดเล็กแบบเดินหน้าสามารถทำความเร็ว.52 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบถอยหลังสามารถทำความเร็ว 51.กิโลเมตร/ชั่วโมง รับน้ำหนักได้ประมาณ 120 กิโลกรัม en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง en_US
dc.title.alternative DC Motor Drive. en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics