ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ชุดทดสอบการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

Show simple item record

dc.contributor.advisor อาจารย์ภูริชญ์ งามคง en_US
dc.contributor.advisor อาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ en_US
dc.contributor.author อนุชิต, ปัตตาเทสัง
dc.contributor.author สุริยา, นามกระโทก
dc.contributor.author สิทธิพล, พิพวนนอก
dc.contributor.author อนุชา, อินทร์ผักแว่น
dc.date.accessioned 2019-10-16T04:12:35Z
dc.date.available 2019-10-16T04:12:35Z
dc.date.issued 2557
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5759
dc.description วท.บ. สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,2557 en_US
dc.description.abstract ปริญญานิพนธ์เรื่องชุดทดสอบการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.ออกแบบสร้างชุดทดสอบการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 2.ทดสอบการทำงานของ ชุดทดสอบการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ในการออกแบบเน้นการควบคุมแรงดันเอาต์พุต ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ให้มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นและออกแบบชุดการต่อวงจร อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมต่างๆเป็นบอร์ดแบบแจ็คเสียบ ให้สามารถเพื่อสะดวกในการต่อวงจรได้ ทันที ได้แก่ วงจรฟันเลื่อย วงจรเปรียบเทียบแรงดัน วงจรแยกกราวด์ วงจรเรียงกระแส มีล้อทำให้ เคลื่อนย้ายได้สะดวก มีระบบควบคุมที่ง่ายสะดวกและสามารถเลือกการทำงานได้ตามใจชอบ และมี ระบบความปลอดภัย ได้แก่ เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 30 A และฟิวส์ขนาด 0.5 A เพื่อเอาไว้ในกรณี โหลดเกินระบบจะตัดไฟอัตโนมัติ จากผลการทดสอบพบว่าเครื่องมีประสิทธิภาพในการควบคุมเครื่อง กำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่ 75% จ านวนไฟฟ้าที่ได้สูงสุดที่สามารถปั่นไฟฟ้าได้ในสภาวะการทำงาน สูงสุด คือ 36 V ที่ความเร็วรอบสูงสุดที่ ( 3216 รอบ/นาที) โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพียง 50%/ชั่วโมง แบตเตอรี่ขนาด 24V 46Ah DC en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title ชุดทดสอบการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง en_US
dc.title.alternative Test Control DC Generators. en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics