ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author สุนทรารักษ์, สุธีรา
dc.date.accessioned 2019-09-10T14:45:26Z
dc.date.available 2019-09-10T14:45:26Z
dc.date.issued 2562-09-19
dc.identifier.citation สุธีรา สุนทรารักษ์. (2562). ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5598
dc.description.abstract งานวิจัยนี้เป็นการสำรวจความหลากชนิดของเห็ดในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 โดยนำตัวอย่างเห็ดที่เก็บได้มาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา เพื่อจำแนกชนิดของเห็ดมาเปรียบเทียบกับคำบรรยายและรูปภาพจากคู่มือการจำแนกเห็ด พบว่าเห็ดที่พบทั้งหมดมี 20 ชนิด 9 วงศ์ จากการศึกษาทางอนุกรมวิธานสามารถจำแนกชนิดลักษณะทางสัณฐานวิทยาได้โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเห็ดมีครีบ 2) กลุ่มเห็ดหิ้ง 3) กลุ่มเห็ดขมิ้น 4) กลุ่มเห็ดผึ้ง และ 5) กลุ่มเห็ดที่มีลักษณะเป็นก้อนกลม จากนั้นก็สามารถแยกชนิดของเห็ดที่สามารถนำมาบริโภคได้พบมากที่สุดอยู่ในวงศ์ Russulaceae ได้แก่ Russula emetic (เห็ดน้ำหมาก), Russula alboareolata (เห็ดน้ำแป้ง), Russulaceae cyanoxantha (เห็ดหน้าม่วง), Rusula viresceus Fr (เห็ดไค), Lactarius hygrophoroides (เห็ดฟานสีเหลืองทอง) และ Lactarius glaucescens (เห็ดข่า) รองลงมาวงศ์ Polyporaceae ได้แก่ Ganoderma lucidum (เห็ดหลินจือ), Lentinus polychrous (เห็ดลม) และ Polyporus grammocephalus (เห็ดพัดใบลาน) en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ความหลากหลายของเห็ด ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาอังคาร การนำมาใช้ประโยชน์ en_US
dc.title ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative The Biodiversity on Mushrooms Folk at Khao Angkhan National Forest Area Charoen Suk Sub-District, Chalerm Phra Kiat District, Buriram Province en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor suteera.su@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics