ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจองผู้ฝึกสอนส่วนตัว กรณีศึกษา Soul Health Club

Show simple item record

dc.contributor.advisor ปุริม ชฎารัตนฐิติ en_US
dc.contributor.author เอกรัมย์, ขวัญจิรา
dc.contributor.author ชฎารัตนฐิติ, ปุริม
dc.date.accessioned 2019-09-10T08:32:43Z
dc.date.available 2019-09-10T08:32:43Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5567
dc.description โครงงานนักศึกษา (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561 en_US
dc.description.abstract โครงงานนักศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจองผู้ฝึกสอนส่วนตัว กรณีศึกษา Soul Health Club มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจองผู้ฝึกสอนส่วนตัว กรณีศึกษา Soul Health Club 2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจองผู้ฝึกสอน จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจองผู้ฝึกสอนส่วนตัว กรณีศึกษา Soul Health Club มีวิธีการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP JavaScript ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และ CSS ตกแต่งโปรแกรมให้สวยงามเหมาะสมกับการใช้งาน ทำให้ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจองผู้ฝึกสอนส่วนตัว โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนนำเสนอ สำหรับผู้ใช้งานเข้ามาดูเว็บไซต์ และสมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้งานระบบในส่วนของตัวเองได้ 2) ส่วนของลูกค้า เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสมาชิก ตรวจสอบข้อมูลแพ็กเกจ ตรวจสอบข้อมูลตารางการเข้าคลาส และตารางเข้าเทรน 3) ส่วนของผู้ฝึกสอนส่วนตัว (เทรนเนอร์) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ตรวจสอบการทำงาน ตรวจสอบตารางคลาส และตารางเทรน 4) ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนพื้นฐาน ทำการขายคูปอง สมัครสมาชิก ขายแพ็กเกจ จองเทรนเนอร์ เข้าเทรน จัดการหน้าเว็บไซต์ และการออกแบบรายงาน ซึ่งการทำงานของระบบนั้นจะช่วยให้การบริหารจัดการงานภายในฟิตเนสมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลของการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจองผู้ฝึกสอนส่วนตัว ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ระบบสารสนเทศ en_US
dc.subject การจอง en_US
dc.subject ผู้ฝึกสอนส่วนตัว en_US
dc.subject Soul Health Club en_US
dc.title ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจองผู้ฝึกสอนส่วนตัว กรณีศึกษา Soul Health Club en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US
dc.contributor.emailauthor phurim.cr@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics