ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ระบบสั่งเค้กและขนมออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านพานเบเกอรี่

Show simple item record

dc.contributor.advisor ปุริม ชฎารัตนฐิติ en_US
dc.contributor.author อรุณศิริภูมิ, นฤเบศ
dc.contributor.author ชฎารัตนฐิติ, ปุริม
dc.date.accessioned 2019-09-10T05:06:12Z
dc.date.available 2019-09-10T05:06:12Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5546
dc.description โครงงานนักศึกษา (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560 en_US
dc.description.abstract เนื่องจากร้านพานเบเกอรี่มีปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลและมีเทคโนโลยีที่ล้าสมัยร้านพาน เบเกอรี่ต้องการระบบสั่งเค้กและขนนออนไลน์มาช่วยในการบริหารจัดการร้านพานเบเกอรี่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและช่วยในการเป็นตัวเลือกของลูกค้าก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า ระบบสั่งเค้กและขนนออนไลน์ระบบงานนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีดังนี้ 1) ส่วนนำเสนอ สามารถเข้าดูหน้าเว็บพื้นฐานต่าง ๆ ได้เช่น หน้าแรก ข่าวสาร สินค้า วิธีสั่งซื้อสินค้า ติดต่อเรา สมัครสมาชิกแต่จะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ 2) ส่วนลูกค้า ส่วนลูกค้านี้หมายถึงลูกค้าที่เป็นสมาชิกแล้วและผ่านการยืนยันจากผู้ดูแลระบบแล้วสามารเข้าหน้าเว็บพื้นฐานต่าง ๆ ได้และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสั่งซื้อสินค้าหน้าร้านได้ 3) ส่วนผู้ดูแลระบบ สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้าและข้อมูลข่าวสารได้สมารถยืนยันการสมัครสมาชิกของลูกค้าและจัดการเกี่ยวกับใบสั่งซื้อได้ en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ระบบบริหารจัดการ en_US
dc.subject สั่งเค้กและขนม en_US
dc.subject ออนไลน์ en_US
dc.subject พานเบเกอรี่ en_US
dc.title ระบบสั่งเค้กและขนมออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านพานเบเกอรี่ en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US
dc.contributor.emailauthor phurim.cr@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics