ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวง (รัชกาลที่ 9) เรื่อง แก้มลิง

Show simple item record

dc.contributor.advisor วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม en_US
dc.contributor.author วัชรพงษ์เกษม, วรินทร์พิพัชร
dc.contributor.author แทนกุดเรือ, สาวิตรี
dc.date.accessioned 2019-09-08T14:53:15Z
dc.date.available 2019-09-08T14:53:15Z
dc.date.issued 2560-05-24
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5474
dc.description.abstract โครงงานนักศึกษาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวง (รัชกาล ที่ 9) เรื่อง แก้มลิง มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ โดยมีกระบวนการตามหลักของ AIC Model ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวางแผนเตรียมการผลิต 2) ขั้นตอนการผลิต 3) ขั้นหลังการผลิต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้ ได้แก่โปรแกรม Lightwave ซึ่งใช้ในการปั้นโมเดลตัวละครและโมเดลอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของโมเดล Adobe Photoshop ใช้ในการตกแต่งฉากและปรับสีผิวลวดลายของโมเดล Adobe Premiere Proใช้ในการนำไฟล์รูปและไฟล์เสียงไปตัดต่อ และใช้ Goldwave Animitor ตลอดจนมีการบันทึกเสียงบรรยายของตัวละคร โดยมีตัวละครหลักในการดำเนินเรื่องทั้งหมด 3 ตัว ใช้เวลาประมาณ 7-10 นาที ทั้งหมด 9 ฉาก จากการดำเนินโครงงานจะได้การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวง (รัชกาลที่ 9) เรื่อง แก้มลิง และได้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางของโครงการแก้มลิง ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject 3D Animation en_US
dc.title การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวง (รัชกาลที่ 9) เรื่อง แก้มลิง en_US
dc.title.alternative 3D Animation Cartoon in The Royal Initiative Project of King (Rama IX) “Monkey Cheeks” en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US
dc.contributor.emailauthor warinpiphat.wp@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics