ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การวิจัยและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมบริการในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน

Show simple item record

dc.contributor.author Prachanant, Nawamin
dc.contributor.author Pongpuehee, Sittisak
dc.contributor.author Moendee, Rungnapa
dc.contributor.author Chanuanchai, Phornpawith
dc.contributor.author Kanshon, Chontichalinee
dc.contributor.author Boontree, Jansuda
dc.date.accessioned 2019-09-05T15:52:18Z
dc.date.available 2019-09-05T15:52:18Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Academic Journal of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University, Special Vol.2016 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5430
dc.description.abstract This research aimed: 1) to investigate problems and needs on English language skills of the hospitality industry personnel (HIP) in Buriram province; 2) to develop the ESP curriculum of HIP; 3) to compare the learning achievement of HIP before and after training; and 4) to study the satisfaction towards the ESP curriculum. This research had three phases: 1) investigating problems and needs on English skills; 2) developing an ESP curriculum; and 3) implementing the ESP curriculum. The samples were 200 HIP and 30 students. The instruments were the interview, questionnaire, E1/E2, and dependent samples t-test. The findings revealed that: 1. The problems on English skills of HIP were at the serious level; 2. The needs on English language use of HIP were at much level; 3. The contents of ESP curriculum consisted of six units; 4. The efficiency of the ESP curriculum was 77.44/79.00, which was higher than the standard criterion set at 75/75; 5. HIP had higher achievement than before learning at the .01 level of statistical significance; 6. The satisfaction toward an ESP curriculum HIP was at more satisfactory level. en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject Research and Development, English Language Skills, Hospitality Industry, Personnel, ASEAN Community en_US
dc.title การวิจัยและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมบริการในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน en_US
dc.title.alternative Research and Development of English Language Skills of Hospitality Industry Personnel in Buriram Province towards the ASEAN Community Preparation en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics