ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

โวหารภาพพจน์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในโฆษณาโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมเครืออมารี

Show simple item record

dc.contributor.author โสมอินทร์, สมยงค์
dc.contributor.author ลิ้มศิริเรืองไร, พุทธชาด
dc.date.accessioned 2019-09-05T05:10:37Z
dc.date.available 2019-09-05T05:10:37Z
dc.date.issued 2019-09-05
dc.identifier.citation Proceedings การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล 6-7 สิงหาคม 2562 หน้า 823-830 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5421
dc.language.iso en en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ภาษาภาพพจน์ของภาษาอังกฤษ โฆษณาโรงแรม en_US
dc.subject English figurative language, hotel's advertisements en_US
dc.title โวหารภาพพจน์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในโฆษณาโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมเครืออมารี en_US
dc.title.alternative An Analysis of English Figurative Language used in Hotel’s Advertisements: A Case Study of Amari Hotels en_US
dc.title.alternative An Analysis of English Figurative Language used in Hotel’s Advertisements: A Case Study of Amari Hotels en_US
dc.type Proceedings en_US
dc.contributor.emailauthor puttachart.ls@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics