ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสหกิจศึกษา

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน en_US
dc.date.accessioned 2019-06-20T07:25:31Z
dc.date.available 2019-06-20T07:25:31Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4970
dc.description กลุ่มเป้าหมาย 1.นักศึกษามหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา จำนวน 3,825 คน 2.ผู้บริหาร คณาจารย์ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 350 คน 3.คณาจารย์ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและนักศึกษาสาขานำร่อง จำนวน 350 คน 4.คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสหกิจศึกษา จำนวน 250คน 5.ผู้บริหารสถานศึกษา สถานประกอบการ คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150คน en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสหกิจศึกษา en_US
dc.type Project document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics