ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การใช้ประโยชน์จากน้ำมันที่ใช้แล้วเพื่อผลิตสบู่สมุนไพรระงับกลิ่นเท้า

Show simple item record

dc.contributor.author สุธีรา สุนทรารักษ์, suteera suntararak
dc.contributor.author สุธีรา สุนทรารักษ์, suteera suntararak
dc.date.accessioned 2019-06-14T08:28:35Z
dc.date.available 2019-06-14T08:28:35Z
dc.date.issued 2560-02-03
dc.identifier.citation เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม en_US
dc.identifier.isbn 978-616-278-368-5
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4705
dc.description.abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสบู่ระงับกลิ่นเท้าจากน้ำมันที่ใช้แล้วร่วมกับสารสกัดจากใบมะกรูด ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Micrococcus sedentarius ผลการทดสอบฤทธิ์ของ สารสกัดในการยับยั้งเชื้อโดยวิธี agar diffusion พบว่า สารสกัดหยาบของใบมะกรูดด้วยตัวทำละลาย 95% เอทานอล สารสกัดส่วนที่ละลายในเฮกเซน คลอโรฟอร์ม เอทิลอะซิเตทและน้ำ สามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ได้ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใสเท่ากับ 18.50, 8.20, 14.00, 21.30และ 14.15 มิลลิลิตร ตามลำดับ ในขณะที่เชื้อ Micrococcus sedentarius ขนาดของโซนใสมีค่า 12.60, 8.15, 9.40, 18.20 และ 9.60 มิลลิลิตร ตามลำดับ ดังนั้น จึงนำสารสกัดส่วนที่ละลายในเอทิลอะซิเตทซึ่งมีฤทธิ์สูงสุดในการ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดมาเตรียมสบู่ก้อนที่อัตราส่วนน้ำมันใช้แล้ว : น้ำมันปาล์ม อัตราส่วนเท่ากับ 750 : 250 มิลลิลิตร โดยผสมสารสกัดใบมะกรูดที่ 0, 75, 100 และ 150 มิลลิลิตร ตามลำดับ และทำการทดสอบ ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ พบว่า อัตราส่วนต่ำสุดที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับของ มอก. 29-2545 คือ อัตราส่วนผสม ระหว่างน้ำมันผลิตสบู่ : สารสกัดใบมะกรูดอัตราส่วนเท่ากับ 1,000 : 75 มิลลิลิตร en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject used oil, foot deodorant, herbal soap en_US
dc.title การใช้ประโยชน์จากน้ำมันที่ใช้แล้วเพื่อผลิตสบู่สมุนไพรระงับกลิ่นเท้า en_US
dc.title.alternative The Utilization of Oil Used to Produce a Herbal Foot Deodorant Soap en_US
dc.title.alternative The Utilization of Oil Used to Produce a Herbal Foot Deodorant Soap en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor suteera.su@bru.ac.th en_US
dc.contributor.emailauthor suteera.su@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics