ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing รายงานการวิจัย (Research reports) by Subject "การพัฒนา, ครูปฐมวัย, สื่อการศึกษา, ทักษะ EF, เด็กปฐมวัย"

Browsing รายงานการวิจัย (Research reports) by Subject "การพัฒนา, ครูปฐมวัย, สื่อการศึกษา, ทักษะ EF, เด็กปฐมวัย"

Sort by: Order: Results:

  • วิภารัตน์ อิ่มรัมย์; นิตยา บรรณประสิทธิ์; วิไลวรรณ ศิริเมฆา; ธนากร เทียมทัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2020-12-30)
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูปฐมวัยด้านการผลิตสื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ EF ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account