ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing รายงานการวิจัย (Research reports) by Subject "Morality developing program"

Browsing รายงานการวิจัย (Research reports) by Subject "Morality developing program"

Sort by: Order: Results:

  • เตชะนิรัติศัย, วีระชัย; สังขะพงษ์, อานนท์; คันศร, ฐพัชร์; เหลืองมงคลชัย, นภาพร; ปานใจนาม, ปารวัช (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2019-11-01)
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research designs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาคุณธรรมต่อนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นิสิตคณะพยาบาลศ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account