ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Subject "ตั้งครรภ์ซ้ำ, วัยรุ่น, ปัจจัยเสี่ยง, การป้องกัน การตั้งครรภ์"

Browsing บทความ (Articles) by Subject "ตั้งครรภ์ซ้ำ, วัยรุ่น, ปัจจัยเสี่ยง, การป้องกัน การตั้งครรภ์"

Sort by: Order: Results:

  • สุภาพร มะรังษี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018-04-01)
    การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นเป็นสิ่งที่ส่งผลลบต่อสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เศรษฐกิจและสังคม มีผลกระทบต่อทั้งตัววัยรุ่นเอง ครอบครัว และสังคมในภาพรวม การทบทวนวรรณกรรมในครั้งนี้ เสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ของการตั้ง ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account