ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Subject "ความรู้ด้านสุขภาพ, ประชาชน"

Browsing บทความ (Articles) by Subject "ความรู้ด้านสุขภาพ, ประชาชน"

Sort by: Order: Results:

  • อินทรางกูร, ทิตยาวดี; สุทธิพันธ์, นิภา; รุ่งธนเกียรติ, ปิยะอร; สาวีรัมย์, ประภาพรรณ; ภาพยนตร์, กัญปะนา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2021-05)
    หลักการและเหตุผล: สภาพโลกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันประชาชนต้องมีความรู้ด้านสุขภาพและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแบบประเมินการวัดความรู้ด้านสุขภาพ TOFHLA และ STOFHLA มีความสำคัญและพร้อมใช้ที่ เหมาะสมกับบริบทในพ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account