ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560–2570): ทิศทางและความท้าทาย

Show simple item record

dc.contributor.author Yenphech, Chaleomkiet
dc.date.accessioned 2019-04-05T08:33:19Z
dc.date.available 2019-04-05T08:33:19Z
dc.date.issued 2018-12
dc.identifier.citation Yenphech, C. (2018). Teaching English Patterns in the Next Decade (2017-2027): Trends and Challenges. THAITESOL JOURNAL, 31(2), 20-46. en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4619
dc.description.abstract The purposes of this research were to investigate the trends and approaches of the English language teaching that may emerge in the next decade (2017-2027) in a number of dimensions. These include internal and external factors of education, teaching methods, contents, activities, teaching materials, recommendations, new bodies of knowledge and strategies in the optimistic-realistic scenario, pessimistic-realistic scenario and most-probable scenario in the context of Thailand. Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) technique was used on a total of 17 scholars from 17 higher education institutions from four regions of Thailand by purposive sampling. The tools used for data collection included (1) semi-structured interview using open-ended questions for In-depth interview, and (2) close-ended questionnaire with a 5-point rating scale. Data analyses were median (Med.) and interquartile range (IQR.) The results are as follows: The scenarios of English language teaching during the next decade (2017-2027) were envisioned as a result of combining the English language with other sciences (Combined Degree). Under the work-integrated learning approach, learners have an opportunity to integrate academic learning with practical workplace experiences. An emphasis of this approach is to enable the learners to execute social transactions effectively through the communication and interaction both face-to-face and via technology, to have creative ideas, to create their works and careers by using the English language as a communication and interaction tool. Thailand must be prepared for teaching English online for lifelong learning in order to efficiently handle the country’s aging society in the future. en_US
dc.description.sponsorship National Research Council of Thailand (NRCT). en_US
dc.language.iso en_US en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.relation.ispartofseries National Research Council of Thailand (NRCT). สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.);54/2561
dc.subject English language teaching, Future research, Lifelong learning, Next decade, Work-integrated Learning en_US
dc.title รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560–2570): ทิศทางและความท้าทาย en_US
dc.title.alternative Teaching English Patterns in the Next Decade (2017-2027): Trends and Challenges en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor chaleomkiet.yp@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics