ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobiliy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.date.accessioned 2018-11-12T04:11:50Z
dc.date.available 2018-11-12T04:11:50Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4398
dc.description ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobiliy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobiliy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 en_US
dc.title ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobiliy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 en_US
dc.title.alternative ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobiliy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 en_US
dc.type Form document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics