ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม Conference “โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นปี 2559” . ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics