ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ทุกท่าน เข้ารับการฝึกอบรม - การประเมินค่างานและค่าปฏิบัติงาน/การสร้างแรงจูงใจปฏิบัติงาน - ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทำงานยุค AEC ภาคปฏิบัติ - วินัยข้าราชการ และการดำเนินการทางวินัย

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics