ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing รายงานการวิจัย by Subject "academic services"

Browsing รายงานการวิจัย by Subject "academic services"

Sort by: Order: Results:

  • สุธาทิพย์, สาทพลกรัง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2555)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ในการรับบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากร ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account