ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Subject "ผักพื้นบ้าน การเตรียมตัวอย่าง ซีลีเนียม ตะกั่ว โครเมียม Local Vegetable, Sample Preparation, Selenium, Lead, Chromium"

Browsing บทความ (Articles) by Subject "ผักพื้นบ้าน การเตรียมตัวอย่าง ซีลีเนียม ตะกั่ว โครเมียม Local Vegetable, Sample Preparation, Selenium, Lead, Chromium"

Sort by: Order: Results:

  • ศรัญญา มณีทอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 61-01-01)
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะการเตรียมตัวอย่างที่เหมาะสมในการหาปริมาณโลหะซีลีเนียม ตะกั่ว และโครเมียม ที่มีในผักพื้นบ้าน (ผักโขม ผักปลัง ผักแขยง และผักชีฝรั่ง) โดยเก็บตัวอย่างจากพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลชุมเห็ด ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account